Notice: Constant HTTPS_SERVER already defined in /home/ivmbgcom/public_html/index.php on line 65

Notice: Constant HTTPS_IMAGE already defined in /home/ivmbgcom/public_html/index.php on line 66
Поръчки и доставки
Количка
0 продукта
 
Проектиране
 
Монтаж

Монтаж

 
 

Поръчки и доставки

1. Поръчки

 

    Поръчки могат да правят само регистрирани потребители, приели общите условия.

 

    Потребителят получава в процеса на пазаруване информация от Сайта за наличностите на стоките. Неналичен артикул е обозначен като такъв.

 

    Наличните артикули могат да бъдат добавени в количката и заплатени с наложен платеж. Тази стока ще Ви бъде доставена в рамките на 3 работни дни.

 

    При поръчка на неналична стока, служител на “ИВМ БГ” ООД ще се свърже с Потребителя за уточняване размера на аванса и на дата за доставка на стоката.

 

    Договорената сума за авансово плащане се отразява чрез издаване на фактура за авансово плащане.

 

    Неналична стока се капарира с не по-малко от 50% от общата стойност на договора.

 

    Срокът на доставката започва да тече от дата на получавана на авансовото плащане.

 

    При забава на плащането или при непълно плащане на остатъка от стойността, Потребителят дължи неустойка в размер на 0,1% от стойността на неплатената сума за всеки просрочен ден. Ако забавата продължи 30 (тридесет) календарни дни след крайния срок на договора, “ИВМ БГ” ООД има право да развали едностранно договора, като задържи платеното капаро като обезщетение за претърпените вреди.


    Потребителят заплаща остатъка от стойността в тридневен срок от получаване на потвърждение по телефона или на посочения email за готовност за експедиция на стоката, но преди получаването й.

 

    Краен срок за изпълнение на поръчката - 30 календарни дни от датата на авансовото плащане, с изключение на случаите, когато изрично е упомената различна дата на доставка.

 

    При забава на изпълнението на поръчката по вина на “ИВМ БГ” ООД, последното дължи неустойка в размер на 0,1% от стойността на капарото за всеки просрочен ден. Ако забавата продължи 30 (тридесет) календарни дни след крайния срок на договора, “ИВМ БГ” ООД има право да развали едностранно договора, като връща на Потребителя платеното капарото заедно с начислената неустойка в горните размери като обезщетение за претърпените вреди.

 

 

2. Плащане

 

Потребителят може да заплати цената на поръчана от онлайн магазина стока като използва следния способ:

 

    Наложен платеж.
– При плащане чрез “наложен платеж”, Потребителят трябва да заплати дължимата сума на куриера при извършване на доставката. Потребителят получава при доставката от куриера касова бележка, в която е описана поръчаната стока, дължимата сума, както и цената на доставката.

 

    Банков превод - Банков превод може да бъде направен на:

 

ИВМ БГ ООД

IBAN КОД: BG51UNCR70001522326658

BIC КОД: UNCRBGSF,

БАНКА: Уникредит Булбанк АД

 

 

3. Доставка

 

    Доставките се извършват на посочен в поръчката адрес.

 

    Доставката на поръчана чрез онлайн магазина стока се извършва с транспорт на “ИВМ БГ” ООД или на куриерска фирма "Лео Експрес" ЕООД.

 

    При доставката получателят подписва приемо-предавателен протокол или товарителница, с което удостоверява приемането на доставената стока.

 

    Получателят е длъжен да прегледа внимателно доставената стока в момента на получаването й.

 

    При наличието на забележки и/или видими дефекти по доставената стока, същите следва да бъдат отразени в приемо-предавателния протокол или в товарителницата.

 

    Сроковете за доставка на поръчани чрез електронния магазин стоки са следните:

 

    За налични стоки поръчани до 16 часа българско време – до 3 работни дни, считано от деня следващ деня в който е направена поръчката.

 

    За налични стоки поръчани след 16 часа българско време – до 4 работни дни, считано от деня следващ деня в който е направена поръчката.

 

    “ИВМ БГ” ООД си запазва правото едностранно, без да информира Потребителя да удължава посочените срокове при настъпили форсмажорни обстоятелства.

 

    За неналични стоки, служител на “ИВМ БГ” ООД ще предостави допълнително информация на Потребителя за срока на доставка.

 

    При доставка на изделия услугата Транспорт включва доставката на поръчаната стока до входната врата на сградата на посочения адрес, но не и до входната врата на жилището на Потребителя.

 

    При предаване на стоката, Потребителят или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на посочения за извършване на доставка адрес.

 

    При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, след уговорена дата и час на доставка с Потребителя, не по вина на ИВМ БГ ООД или куриера, лицето извършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който получателят следва да се обади в срок от три работни дни за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение не по вина на ИВМ БГ или куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява. Това важи и за случаите, когато получателят неоснователно откаже да приеме дадена пратка.

Google Analytics Alternative